• شرکت نرم افزار و برنامه نویسی راتین
    شرکت نرم افزاری راتین در آبان ماه سال 85 باهدف گسترش و افزایش تکنولوژی نرم افزار در ایران و پدید آوردن رویکردی نو به تولید نرم افزار و ساخت کامپوننت ها آغاز به کار کرد.
  برخی از کارفرمایان شرکت راتین

 تماس با شرکت نرم افزاری راتین